Laser Fraxel RePair - najmocniejszy laser frakcyjny w usuwaniu zmarszczek i blizn potrądzikowych

Laser Fraxel re:pair jest pierwszym na rynku medycyny estetycznej ablacyjnym laserem frakcyjnym do zabiegów małoinwazyjnych. Umożliwia on osiągnięcie efektów podobnych do tradycyjnych laserów do głębokiej abrazji w sposób bardziej bezpieczny, przewidywalny oraz przy krótszym okresie rekonwalescencji. Wszystkie korzyści osiągalne są podczas jednej sesji leczniczej.

Laser Fraxel re:pair skonstruowany został przez amerykańską firmę Reliant Technologies (obecnie Solta Medical), twórcę technologii frakcyjnej.

Przed wprowadzeniem urządzenia do sprzedaży, przez okres blisko 3 lat, przeprowadzono dokładne badania kliniczne przez renomowane kliniki amerykańskie, wykonując u ponad 500 pacjentów kilka tysięcy zabiegów, które potwierdziły jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Laser Fraxel re:pair jest jedynym na rynku frakcyjnym laserem CO2, który przeszedł tak gruntowne badania kliniczne, po których uzyskał akceptację FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków). Dzięki potwierdzonej skuteczności został dopuszczony do stosowania w leczeniu zmarszczek, bruzd, drobnych zmarszczek, nierówności powierzchni skóry, zmian barwnikowych oraz zmian naczyniowych.

Procedury lecznicze, podczas których stosowany jest laser Fraxel re:pair są dobrze tolerowane, a związane z nimi bolesność i rekonwalescencja pacjenta ulegają znacznej redukcji w porównaniu z zabiegami głębokiej dermabrazji laserowej. Ponadto usunięcie zwiotczałych tkanek wpływa na ogólne ujędrnienie skóry, podobne do efektu otrzymywanego w wyniku zastosowania tradycyjnego lasera CO2. Efekt ten uzyskiwany jest jednak przy znacznie zmniejszonej bolesności, skróconym czasie rekonwalescencji oraz z pominięciem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z zastosowaniem standardowego lasera CO2.

Leczenie szybkie i jednolite

W konstrukcji lasera Fraxel re:pair zastosowano zgłoszony do opatentowania zaawansowany system aplikacji (Advanced Delivery System), pozwalający na 4-krotnie szybsze leczenie, stosowane w bardziej równomierny sposób w porównaniu z jakimkolwiek ablacyjnym laserem frakcyjnym dostępnym na rynku. Krótszy czas zabiegu to większy komfort dla pacjenta.

Spektakularne efekty leczenia

U 90% osób leczonych z powodu uszkodzeń posłonecznych i zwiotczenia skóry obserwowano umiarkowaną lub znaczną poprawę ocenianą według wskaźników fotostarzenia skóry. Ponadto podczas obserwacji trwającej do 24 miesięcy po wykonanym zabiegu nie odnotowano występowania opóźnionych odczynów związanych z odbarwieniami skóry.

W porównaniu z leczeniem przy zastosowaniu konwencjonalnych laserów CO2, terapia laserem Fraxel re:pair pozwala na znaczące skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów i redukcji ryzyka powikłań po zabiegu, nawet jeśli zabieg dotyczy delikatnych obszarów skóry twarzy. Do regeneracji naskórka dochodzi już w 48 godzin po zabiegu, a powrót do pełnej aktywności możliwy jest już po 3-5-7 dniach w zależności od intensywności terapii.

Przebieg zabiegu

Przed leczeniem niezbędna jest konsultacja lekarska. Na godzinę przed zabiegiem nakłada się maść znieczulającą. U większości pacjentów ten rodzaj znieczulenia jest wystarczający.

Właściwy zabieg zwykle trwa ok. 30 min i polega na kilkukrotnym przejściu głowicy lasera przez zaplanowany obszar leczenia.

Laser Fraxel re:pair dostarcza pełnego spektrum interwencji leczniczych w zakresie ablacji frakcyjnej w jednym urządzeniu aplikującym: od mikrodermabrazji frakcyjnej (Fractional MicroDermablation™ - FMDA™) do głębokiej dermabrazji frakcyjnej (Fractional Deep Dermal Ablation™ - FDDA™). Wybierając energię impulsu (od 5 do 70 mJ) lekarz określa głębokość aplikacji zależną od wskazań klinicznych. Wybór poziomu leczenia (od 5 do 70% powierzchni skóry) decyduje o gęstości mikroskopijnej wielkości stref aplikacji.

Fraxel Re:Pair wskazania i przebieg zabiegu

Wskazania:

 • Zmarszczki
 • Bruzdy
 • Drobne zmarszczki
 • Nierówności powierzchni skóry
 • Rozszerzone pory
 • Zmiany barwnikowe
 • Rozszerzone naczynka
 • Blizny potrądzikowe
 • Blizny pooperacyjne
 • Blizny pourazowe
 • Blizny pooparzeniowe
 • Rozstępy skóry

Na jakie okolice skóry można zastosować laser fraxel Re:Pair?

Najczęściej wykonywane są zabiegi na twarzy. Może to być cały obszar twarzy lub wybrane okolice takie jak powieki, okolica kurzych łapek, okolica wokół ust lub policzków. Działanie lasera można wykorzystać na dowolnym obszarze skóry: szyja, dekolt, ręce, ramiona.

Jakich efektów można spodziewać się po zabiegu?

 • Wzrost napięcia i jędrności skóry
 • Efekt liftingu twarzy i szyi. W wybranych przypadkach porównywalny z liftingiem chirurgicznym.
 • Likwidacja lub spłycenie zmarszczek i bruzd
 • Poprawa jakości powierzchni – ujednolicenie kolorytu skóry, wyrównanie powierzchni, spłycenie porów.
 • Likwidacja lub rozjaśnienie plam barwnikowych i rozszerzonych naczynek.
 • Likwidacja lub spłycenie blizn potrądzikowych.
 • Spłycenie, wyrównanie powierzchni i zatarcie konturów blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych i rozstępów.

W jakim czasie po zabiegu widoczne są wyniki zabiegu?

 • Efekt zwiększonego napięcia skóry występuje bezpośrednio po zabiegu.
 • Poprawa jakości powierzchni – ujednolicenie kolorytu skóry, wyrównanie powierzchni po 7 dniach
 • Likwidacja lub rozjaśnienie plam barwnikowych i rozszerzonych naczynek po 7 dniach
 • Likwidacja lub spłycenie zmarszczek i bruzd po 1-3-6 miesiącach – efekt pogłębia się w czasie w miarę tworzenia się nowego kolagenu
 • Spłycenie, wyrównanie powierzchni i zatarcie konturów blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych i rozstępów po 1- 3 miesiącach

Jak długo utrzymują się efekty leczenia?

Poprawa uzyskana w zakresie zmarszczek, blizn i rozstępów jest trwała. Oczywiście nie da się całkowicie odwrócić procesu starzenia, ale uzyskany efekt odmłodzenia utrzymuje się przez wiele lat.

Kto jest dobrym kandydatem do zabiegu odmładzania laserem frexel re:pair?

Każdy, u kogo występują objawy starzenia skóry. Pierwsze objawy starzenia pojawiają się zwykle po 30 roku życia w postaci płytkich zmarszczek mimicznych zwłaszcza na powiekach dolnych i w okolicy kurzych łapek. Około 35-40 r. ż. objawy pojawiają się w postaci pierwszych zmarszczek statycznych (utrzymujących się stale), widoczne są zwykle plamy barwnikowe i zmiany naczyniowe. Utrata elastyczności skóry powoduje obniżenie policzków, pogłębienie bruzd nosowo-wargowych i obniżenie kącików ust. Po 50 r. ż. powyższe objawy starzenia pogłębiają się, a ponadto obecne mogą być ogniska rogowacenia słonecznego, nieregularności powierzchni i zabarwienia. Po 60 r. ż. zaznacza się wyraźne scieńczenie skóry, duża utrata jej elastyczności i zanik tkanki podskórnej.

Oczywiste jest stwierdzenie, że zabieg rekomendowany jest osobom po 35-40 r. ż. z wyraźnie zaznaczonymi objawami starzenia skóry. W przypadku osób z przedziału wiekowego między 30 a 35 r. życia, kiedy objawy starzenia są niewielkie, zabieg laserem Fraxel re:pair stanowi skuteczną metodę profilaktyki utraty kolagenu, a tym samym zachowanie młodego wyglądu przez wiele kolejnych lat.

Ile należy wykonać zabiegów?

W większości wypadków w zabiegach odmładzających do osiągnięcia zamierzonych efektów wystarcza 1 zabieg. U pacjentów z nasilonymi objawami starzenia optymalny wynik może wymagać 2 zabiegów. U Osób, które nie mogą pozwolić sobie na tygodniową przerwę w swojej normalnej aktywności zabieg wykonuje się na tzw. parametrach weekendowych (okres gojenia 2 dni). W tym wypadku uzyskanie optymalnego efektu może wymagać 1-3 zabiegów w odstępie 1 miesiąca.

W leczeniu blizn i rozstępów, w zależności nasilenia zmian, wykonuje się 1-3 zabiegów w odstępie 1-3 miesięcy.

Jak długi jest okres rekonwalescencji?

Przeciętny okres gojenia po zabiegu wynosi 5-7 dni. W bardzo zaawansowanych zmianach wymagających wyższych parametrów pracy lasera okres ten może wydłużyć się do 10 dni.
W przypadku nieznacznych objawów starzenia zabieg można wykonać na parametrach „weekendowych” – czas gojenia 2-3 dni. U pacjentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na tygodniową przerwę w swojej aktywności zamiast jednego można wykonać 2-3 zabiegi na niższych parametrach, co pozwala na wygojenie skóry podczas weekendu.

Jak działa laser fraxel Re:Pair?

Zwiększone napięcie skóry

Podczas stosowania lasera Fraxel re:pair energia aplikowana jest w postaci mikroskopijnej wielkości punktów prowadząc do powstawania w obrębie skóry kolumn tkanki, która uległa ablacji (odparowaniu) do głębokości 1,6 mm, w wyniku czego powstają mikrootworki średnicy 0,1 mm. Działanie lasera powoduje eliminację w czasie jednego zabiegu, nawet 6 g tkanki, którą w ponad 85% stanowi skóra, co wraz z towarzyszącą działaniu lasera podwyższoną temperaturą powoduje obkurczenie się włókien kolagenu. Zjawiska te powodują natychmiastowy efekt wzrostu napięcia skóry, co stwierdza się bezpośrednio po zabiegu.

Poprawa jakości powierzchni skóry

W wyniku działania lasera 5-70% powierzchownej warstwy skóry ulega odparowaniu, a pozostała część złuszcza się. Dzięki temu eliminacji ulegają przebarwienia, nierówności, a także zmniejsza się ilość rozszerzonych naczynek. Równocześnie następuje pobudzenie odnowy i przebudowa naskórka. W wyniku tych procesów skóra staje się jaśniejsza, bardziej jednolita o wypłyconych porach. Działanie to ma ważne znaczenie w leczeniu blizn i rozstępów. Pozwala na wyrównanie powierzchni oraz zatarcie ich konturów.

Produkcja nowego kolagenu

Jak wiadomo, podstawową przyczyną zwiotczenia skóry i utraty jej elastyczności, a w konsekwencji tworzenia się bruzd i zmarszczek jest utrata kolagenu. Stopniowy zanik włókien kolagenowych jest wypadkową naturalnego procesu starzenia się oraz przewlekłego działania słońca na skórę. Podczas działania lasera Frxel Re:pair wokół wspomnianych wyżej mikrokanalików powstają tzw. strefy martwicy termicznej, co powoduje wytwarzanie białek HSP (Heat Shock Proteins). Białka te pobudzają procesy naprawcze w skórze, z których najważniejszy to produkcja nowego kolagenu. Odbudowa warstwy włókien kolagenowych przywraca skórze jej elastyczność, jędrność oraz spłycenie bruzd i zmarszczek. Efekt ten widoczny jest po 3 miesiącach po zabiegu pogłębiając się przez dalsze 6-12 miesięcy.

Opinie lekarzy biorących udział w 3-letnim programie badań klinicznych

“W mojej 20-letniej praktyce lekarskiej związanej ze stosowaniem laserów nie spotkałem się z podobną technologią abrazji laserowej, która zapewniałaby bezpieczne leczenie wszystkich elementów składowych ciężkiego posłonecznego uszkodzenia skóry w obrębie twarzy, a także poza nią: z uwzględnieniem delikatnych obszarów szyi i dekoltu. Dzięki laserowi Fraxel re:pair jest to teraz możliwe”
dr A. Jay Burns
“Wyniki, jakie otrzymujemy dzięki zastosowaniu lasera Fraxel re:pair są imponujące pod każdym względem, porównywalne z wynikami operacji liftingu twarzy, a uzyskiwane kosztem niewielu powikłań i skróconej rekonwalescencji pacjenta”
dr Chris Zachary
“Możliwości tego urządzenia przyjmuję z wielkim entuzjazmem, gdyż zaspokoją wiele potrzeb, z którymi spotykam się w mojej praktyce.”
dr Brian Zelickson